Stowarzyszenie na Rzecz Zwalczania

Chorób Układu Oddechowego       

41-800 Zabrze,    ul. Brodzińskiego 4  

NIP 648 232 24 31,    KRS 0000004868  

  

Rak płuca

Wczesna diagnostyka przepustką do dłuższego życia
Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie i w Polsce. Główna przyczyna jego rozpowszechnienia tkwi w nałogu palenia papierosów. Również czynniki środowiskowe sprzyjają rozwojowi tej choroby. W ogromnej większości przypadków, bo w około 80%, wykrywany jest w postaciach zaawansowanych, w których możliwości leczenia są ograniczone.
Stąd też 5-letnie przeżycie w raku płuca sięga na świecie 15%, a w Polsce jest niższe. W przeciwieństwie do raka sutka czy prostaty, gdzie wyleczalność udało się poprawić o kilkadziesiąt procent, śmiertelność w raku płuca od 20 lat pozostaje na niemal niezmienionym poziomie. Znanym jest fakt, że przeżycie chorych jest proporcjonalne do wielkości zmiany nowotworowej wykrytej w płucach. Przy guzie wielkości 1 cm pięcioletnie przeżycie przekracza 90%, podczas gdy w przypadku guza 7 cm, spada do zaledwie 40%.
W związku z tym wiele wysiłku wkłada się w wykrywanie wczesnego raka płuc. Obecnie istnieją metody wykrywania wczesnego raka płuca i stanów przedrakowych. W pierwszym przypadku, wcześnie wdrożone leczenie radykalne jak wycięcie guza, daje szanse pełnego wyleczenia.
W drugim przypadku – stanów przedrakowych – można kontrolować miejsca objęte procesem chorobowym i zastosować odpowiednie leczenie we właściwym czasie. Najbardziej dostępnym badaniem które wykonuje się w diagnostyce raka płuc jest badanie rentgenowskie klatki piersiowej (zdjęcie przednio-tylne oraz boczne). We wczesnym wykryciu używana jest tomografia komputerowa małej dawki. Również do metod wczesnego wykrywania raka płuca należy bronchoskopia fluorescencyjna.
W przypadku zidentyfikowania zmiany patalogicznej w obrębie drzewa oskrzelowego, miąższu płuca, węzłów chłonnych metodą pozwalającą na określenie jej charakteru jest wewnątrzoskrzelowa ultrasonografia (EBUS Endobronchial ultrasound), dzięki której istnieje możliwość kontrolowanego pobrania materiału do badań histopatologicznych.

Copyrights 2014 © BBW Sp. z o.o., ul. Jana Śliwki 89, 44-100 Gliwice. All rights reserved.