Biuro Rachunkowe BBW sp. z o.o.

ul. Jana Śliwki 89; 44-100 Gliwice  

tel 730 308 004    32 270 03 66    

        508 642 422    

  
Skala podatkowa (okres obowiązywania od 01-01-2009 do 31-12-2018)
Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
do 85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02
ponad 85 528 14 839,02 plus 32% nadwyżki ponad 85 528Od 01 października 2019r. nastąpi obniżenie o 1% najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej - z 18% na 17%. Obniżenie to ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 01 października 2019r., co oznacza, że przez 9 miesięcy roku 2019 r. obowiązywać będzie stawka 18%, a przez pozostałe 3 miesiące stawka 17%.
Wypadkową okresu obowiązywania stawki 18% oraz stawki 17%, w odniesieniu do dochodów dotyczących całego roku 2019, jest stawka 17,75%. Niniejszy przepis wprowadza skalę podatkowa z tą stawką.
18% : 12 m-cy = 1,5 x 9 m-cy = 13,5 %
17% : 12 m-cy = 1,41666 x 3 m-ce = 4,25%
13,5% + 4,25% = 17,75%

W konsekwencji za rok 2019 skala podatkowa (o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pdof) obowiązuje w następującej wysokości:
Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
do 85 528 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
ponad 85 528 15 181,22 plus 32% nadwyżki ponad 85 528 minus kwota zmniejszająca podatek
ponad 1 000 000,00 Zgodnie z art. 30h ustawy o PDOF Danina solidarnościowa w wysokości 4%Koszty uzyskania przychodów w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku
Pracownik kwota miesięczna kwota roczna
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25 nie więcej niż 1335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z kazdego z tych stosunków 111,25 łącznie nie więcej niż 2002,05
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 139,06 łącznie nie więcej niż 1668,72
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z kazdego z tych stosunków 139,06 łącznie nie więcej niż 2502,56Koszty uzyskania przychodów w 2019 roku
Pracownik kwota miesięczna kwota roczna
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 250,00 nie więcej niż
3 000,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z kazdego z tych stosunków 250,00 łącznie nie więcej niż 4 500,00
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 300,00 łącznie nie więcej niż 3 600,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z kazdego z tych stosunków 300,00 łącznie nie więcej niż 5 400,00Minimalne wynagrodzenie
Termin obowiązywania Kwota
Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 1 680,00 zł
Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 1 750,00 zł
Od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 1 850,00 zł
Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 2 000,00 zł
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 2 100,00 zł
Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 2 250,00 zł
Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 2 600,00 złMinimalna stawka godzinowa
Termin obowiązywania Kwota
Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 13,00 zł
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 13,70 zł
Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 14,70 zł
Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 17,00 złMaksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdu
(obowiązują od 14-11-2007)
Rodzaj pojazdu Kwota
Samochód osobowy z silnikiem o pojemności skokowej do 900 cm sześc. 0,5214 zł
Samochód osobowy z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 900 cm sześc. 0,8358 złMaksymalne miesięczne kwoty ryczałtu za używanie samochodów osobowych
(obowiązują od 14-11-2007)
Rodzaj pojazdu i wielkość miasta lub gminy Kwota
Samochód osobowy z silnikiem o pojemności skokowej do 900 cm sześc. Gmina i miasto do 100 tyś mieszkańców
(limit 300 km)
156,42 zł
Samochód osobowy z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 900 cm sześc. Gmina i miasto do 100 tyś mieszkańców
(limit 300 km)
250,74 zł
Samochód osobowy z silnikiem o pojemności skokowej do 900 cm sześc. Gmina i miasto ponad 100 tyś mieszkańców oraz do 500 tyś mieskańców
(limit 500 km)
260,70 zł
Samochód osobowy z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 900 cm sześc. Gmina i miasto ponad 100 tyś mieszkańców oraz do 500 tyś mieszkańców
(limit 500 km)
417,90 zł
Samochód osobowy z silnikiem o pojemności skokowej do 900 cm sześc. Gmina i miasto ponad 500 tyś mieszkańców
(limit 700 km)
364,98 zł
Samochód osobowy z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 900 cm sześc. Gmina i miasto ponad 500 tyś mieszkańców
(limit 700 km)
585,06 złDiety w podróżach służbowych krajowych
Opis Kwota
Podróż służbowa trwająca krócej niż 8 godzin. 0,00 zł
Podróż służbowa trwająca dłużej niż 8 godzin i krócej niż 12 godzin. 15,00 zł
Podróż służbowa trwająca dłużej niż 12 godzin i krócej niż 24 godziny. 30,00 zł
Podróż służbowa trwająca dłużej niż dobę (za każdą pełną dobę). 30,00 zł
Podróż służbowa trwająca dłużej niż dobę, za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin. 15,00 zł
Podróż służbowa trwająca dłużej niż dobę, za każdą rozpoczętą dobę ponad 8 godzin. 30,00 zł
Dieta nie przysługuje
- za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika
- Jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie

Kwotę diety obniża się w przypadku zapewnienia bezpłatnego wyżywienia odpowiednio:
- dla śniadania - 25% diety
- dla obiadu - 50% diety
- dla kolacji - 25% diety


Koszty przejazdów i noclegów w podróżach służbowych krajowych
Opis Kwota
Zwrot kosztów przejazdu do wysokości udokumentowanej fakturami i biletami obejmującymi cenę biletu oraz opłat dodatkowych (np miejscówki). Na wniosek pracownika, pracodawca może wyrazić zgodę na użycie środka transportu będącego w dyspozycji pracownika zgodnie z rozliczeniem
Zwrot kosztów noclegu do wysokości potwierdzonej fakturą lub rachunkiem nie więcej jednak niż 20 krtność stawki diety za 1 dobę hotelową. zgodnie z fakturą lub rachunkiem
Zwrot kosztów noclegu w formie ryczałtu w przypadku gdy pracownikowi nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku. Przysługuje on wówczas gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21.00 i 7.00 ryczałt 45,00 zł
Zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (nie przysługuje gdy pracownik nie ponosi kostów przejazdów, oraz w przypadku gdy pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie kosztów przejazdów miejscowych na podstawie przestawionych biletów) ryczałt 6,00 zł/dobę
Zwrot innych udokumentowanych wydatków na podstawie przedstawionych dokumentówCopyrights 2014 © BBW Sp. z o.o., ul. Jana Śliwki 89, 44-100 Gliwice. All rights reserved.